Stajyerlerimiz için

Sevgili stajyerlerimiz,
Çağımız dijitalleşme ve internet çağıdır. Biz de bu teknolojik gelişimlere kayıtsız kalmayarak öncelikle internet sitemizi yeniledik ve sizler geleceğin doktorlarına, bilim adamlarına çağımızın gereksinimlerine uygun şekilde internetin ulaştığı her yerde eğitim fırsatı sunmak istedik. Bu kapsamda eğitim materyallerimizi ve deneme sınavlarımızı bu platforma taşıdık.

Loading