Ultrasonografi ve Biopsi

Ultrasonografi Ünitemiz üroloji polikliniğince değerlendirilen hastalara hizmet vermektedir. Üroloji Polikliniklerimizde gerek görülen hastalara tanısal ve girişimsel işlemler uygulanmaktadır. Üriner sistem USG, Skrotal USG, Transrektal USG, Endovajinal USG ve Yüzeyel USG uygulanmaktadır. Perkutan girişimler, biopsi uygulamaları yapılmaktadır.

Loading