Polikliniğimiz, Yataklı Servisimiz ve Böbrek Nakli İzlem Ünitemiz

Üroloji Anabilim Dalı’ na ait poliklinik hizmetleri Mersin Üniversitesi Hastanesi A Blok -1.katında verilmektedir. Poliklinik binasında nöro-ürodinamik incelemelerin yapıldığı “ürodinami odası” ve ultrasonografik girişimlerin (prostat biyopsisi, perkütan nefrostomi takılması ve perkütan kist aspirasyonu gibi) yapıldığı “ultrasonografi odası” mevcuttur. ESWL ünitemiz aktif olarak çalışmaktadır.  Böbrek Transplantasyonu için 2005 yılı itibarıyla kliniğimize için Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmiş ve kliniğimizin Böbrek Transplantasyonuyla ilgili yaptığı çalışmalar büyük bir ivme kazanmıştır.  Bünyemizde Androloji Laboratuarı kurulmuş olup spermiyogram ve sperm hazırlama gibi işlemlerde yapılmaktadır. Gerekli durumlarda hastalar Mersin Üniversitesi Sağlık AraşHastanesinde 5. katta bulunan kliniğimize  yatırılmaktadır. Tamamı iki kişilik odalardan oluşan kliniğimizde toplam yatak sayımız 22’dir. Kritik hastalarımız için Cerrahi Yoğum Bakım Ünitesi bulunmaktadır. Üroloji Anabilim Dalı’na yatan hastaların ameliyatları Mersin Üniversitesi Hastanesi Ameliyathanesi’nde yapılmaktadır. Kliniğimiz bünyesinde transplantasyon, laparoskopik cerrahi işlemler, her türlü endoskopik girişimler, onkolojik işlemler,  androlojik cerrahi girişimler ve çocuk ürolojisi cerrahi işlemleri yapılmaktadır.

İşleyiş Şekli

Poliklinik hizmetlerimiz günlük ve randevulu olarak iki şekilde  gerçekleşmektedir . Poliklinik hizmetleri 8.15 ile 16.15 arasında verilmektedir. Kayıtlar poliklinik sekreterliğince yapılmaktadır.Kayıt işlemleri ise 7.30 da başlamaktadır. Hastane kurallarına uygun kayıt evrakları olan hastalar işleme alınmaktadır .

Ameliyat Günleri

Kliniğimizde  Pazartesi , Salı, Çarşamba ve Perşembe  günleri ve iki hafta bir Cuma günü hastalar ameliyat edilmektedir.

Poliklinik Günleri

Polikliniğimiz haftanın 5 günü mesai saatleri içinde açıktır.Mesai saatleri dışında acil durumlarda hastanemiz acil servisi üzerinden konsültasyon hizmeti verilmektedir.

Üroloji Polikliniği  her gün 8.15-16.15 saatleri arasında çalışmaktadır.
Çocuk Ürolojisi, Androloji, Ürolojik Onkoloji, Kadın Ürolojisi, Endoüroloji birimleri çalışmaktadır.

Yatışlar

Yatışlar Üroloji Polikliniğince aciliyet, eğitim, hastalıkların özellikleri  ve  öncelikleri ve müracaat zamanına göre planlanmaktadır.

Ameliyat Randevuları

Ameliyat randevuları Üroloji  polikliniğince Üroloji Konsey  Kararlarına göre verilmektedir. Özel ameliyat randevuları ise ilgili Öğretim Üyesince verilmektedir.Poliklinik randevuları için
0324 241 00 00 / 1380

Hastanemiz Bünyesinde Özel Muayene Yapan Öğretim Üyesi Doktorlarımız

  • Prof. Dr. Erdem AKBAY
  • Prof. Dr. Ercüment ULUSOY
  • Prof. Dr. Hasan Erdal DORUK
  • Doç. Dr. Mesut TEK

Kendi Muayenehanelerinde Özel Muayene Yapan Öğretim Üyesi Doktorlarımız

  • Prof. Dr. Selahittin ÇAYAN
  • Prof. Dr. Murat BOZLU
  • Prof. Dr. Erim ERDEM


Loading