Anabilim Dalımız

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 1998 yılında Kurucu Dekan olarak göreve başlayan Rektörümüz Sayın Prof.Dr.Uğur Oral tarafından kurulmuştur. Halen 7 Öğretim Üyesi ve 12 Araştırma Görevlisi ile görevine devam etmektedir.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı bilimsel faaliyetleri ile sadece yurtiçinde değil yurtdışında da yayınları ve katılımlarıyla lokal bir Üniversite kliniği kalıplarını aşmış bir yapıya sahiptir. Anabilim Dalında görev yapan tüm Öğretim Üyeleri genel ürolojinin yanısıra ilgi duydukları alanlarda saygın bir yer edinmişlerdir.

Bugün Anabilim Dalımızda Üroloji alanında yapılan tüm uygulama ve operasyonlar başarı ile yapılmaktadır. Tüm açık operasyonlar, robotik cerrahi hariç (robot olmaması nedeniyle) tüm endoskopik operasyonlar ve Laparoskopik operasyonlar yapılmaktadır. Ayrıca 2003 yılından beri Sağlık Bakanlığı ruhsatı ile Böbrek Nakli operasyonu da kliniğimizde yapılmaktadır. 2015 yılında kurulan Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı ile de çocuk hastaların tüm ürolojik girişim ve operasyonları da kliniğimizde yapılmaktadır.

 İlk yıllarda V. Dönemde 2 hafta olarak yapılan Üroloji Stajı sonradan IV. Döneme alınmış ve süresi de 3 haftaya çıkmıştır.

Öğretim Üyesi Kadromuzun nitelik ve nicelik yönünden zenginliği ve disiplinli çalışma sistemimiz nedeniyle Üroloji Stajlarında evrensel standartlarda eğitim ve öğretim yapılmakta olup, stajyerlerimizin Üroloji alanı yanı sıra genel hekimlik alanında da yetkin, saygın, etik ve deontolojik değerlere sahip iyi birer Hekim ve iyi birer insan olmaları için tüm olanaklarımızla çaba göstermekteyiz.

2018

Loading