Başlarken,

2003 yılında kurulan sitemizin ilk hali 2006’a kadar yayın hayatını sürdürmüş, bu tarihten sonra üniversitemizin sitesi bünyesinde yayına devam etmiştir. 2020 yılında sitemizin modern,öncü,dinamik ve yeni haliyle sizlere sunmak istedik. Bu sitenin kuruluş amacı ; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalını kamuoyuna tanıtmak, toplumu Ürolojik hastalıklar konusunda bilgilendirmek ve Ürolojik hastalıklarla ilgili soru ve sorunlarının çözümüne yardımcı olmaktır.Ayrıca sitemiz vasıtasıyla Tıp Fakültemiz Öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerine de katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Son olarak sitemizin son halinin oluşumunda emeği geçen Arş.Gör.Dr. Mert Başaranoğlu’na teşekkürü borç biliriz.

Sevgi ve saygılarımızla..

Prof.Dr.Erdem Akbay
Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalımız,

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 1998 yılında Kurucu Dekan olarak göreve başlayan Rektörümüz Sayın Prof.Dr.Uğur Oral tarafından kurulmuştur. Anabilim dalımız bünyesinde Prof.Dr. Erdem Akbay anabilim dalı başkanlığında, 7 Öğretim Üyesi ve 10 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı bilimsel faaliyetleri ile sadece yurtiçinde değil yurtdışında da yayınları ve katılımlarıyla lokal bir Üniversite kliniği kalıplarını aşmış bir yapıya sahiptir. Anabilim Dalında görev yapan tüm Öğretim Üyeleri genel ürolojinin yanısıra ilgi duydukları alanlarda saygın bir yer edinmişlerdir.

Bugün anabilim dalımızda üroloji alanında yapılan tüm uygulama ve operasyonlar başarı ile yapılmaktadır. Tüm açık operasyonlar, robotik cerrahi hariç (robot olmaması nedeniyle) tüm endoskopik operasyonlar ve Laparoskopik operasyonlar yapılmaktadır. Ayrıca 2003 yılından beri Sağlık Bakanlığı ruhsatı ile Böbrek Nakli operasyonu da kliniğimizde yapılmaktadır. 2015 yılında kurulan Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı ile de çocuk hastaların tüm ürolojik girişim ve operasyonları da kliniğimizde yapılmaktadır.

İlk yıllarda V. Dönemde 2 hafta olarak yapılan Üroloji Stajı sonradan IV. Döneme alınmış ve süresi de 3 haftaya çıkmıştır.

Öğretim Üyesi Kadromuzun nitelik ve nicelik yönünden zenginliği ve disiplinli çalışma sistemimiz nedeniyle Üroloji Stajlarında evrensel standartlarda eğitim ve öğretim yapılmakta olup, stajyerlerimizin Üroloji alanı yanı sıra genel hekimlik alanında da yetkin, saygın, etik ve deontolojik değerlere sahip iyi birer Hekim ve iyi birer insan olmaları için tüm olanaklarımızla çaba göstermekteyiz.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 2018